XLIX Konferencja

W dniach 20 do 25 września 2021 roku odbędzie się w ośrodku AMW Rewita Kościelisko w Zakopanem-Kościelisku Czterdziesta Dziewiąta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki.

Komitet Organizacyjny Konferencji został powołany przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy.

Celem konferencji jest prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

Począwszy od XXX Konferencji jest fundowana co roku nagroda dla młodych matematyków (do 32 lat) za najlepszy referat wygłoszony na konferencji. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie oprócz streszczenia szerszej wersji pracy (np. preprint, odbitka). Regulamin konkursu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek