JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

20 września 2021 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Otwarcie konferencji
9.15 Piotr Gwiazda
Układ Eulera, hipoteza Onsagera i dziura Lavrientieva w rachunku wariacyjnym
10.15 Anna Jaśkiewicz
Markowskie procesy decyzyjne z quasi-hiperbolicznym dyskontowaniem
11.00 Przerwa
11.30 Wojciech Mitkowski
Skuteczność metod teorii sterowania
12.15 Krzysztof A. Mizerski
Renormalizacja równań magnetohydrodynamiki
Sesja popołudniowa
15.00 Tadeusz Trzaskalik
Wykorzystanie wektorów wskaźnikowych w wieloetapowej metodzie BIPOLAR
15.30 Agnieszka Lipieta
The role of creative destruction within economic evolution
16.00 Sebastian Baran, Przemysław Rola
Predykcja szkód w ubezpieczeniach samochodowych przy użyciu metod Machine Learning
16.30 Anna Denkowska, Stanisław Wanat
Zastosowanie modeli MST--DTW w ocenie ryzyka systemowego w sektorze ubezpieczeń
20.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN

21 września 2021 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Tomasz Komorowski
Ewolucja energii cieplnej i mechanicznej w jednowymiarowym przewodniku
9.45 Mykola Bratiichuk
Optimization problems for retrial systems with changeable service rate
10.30 Tymoteusz Chojecki
A probabilistic proof of a priori Lp estimates for a class of divergence form elliptic operators
11.00 Przerwa
11.30 Henryk Gacki
Miarowe modele zderzeń cząstek w gazie rzadkim
12.00 Jakub Bielawski
Follow-the-Regularized-Leader routes to chaos in routing games
  Koncert

22 września 2021 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Małgorzata Bogdan
Optymalizacja wypukła w zastosowaniu do analizy dużych zbiorów danych
9.45 Wojciech Niemiro
Ankiety zawierające pytania drażliwe: model nieparametryczny, estymatory największej wiarygodności i algorytm EM
10.30 Wojciech Rejchel
Szybka i odporna selekcja cech w modelach wysokowymiarowych
11.00 Przerwa
11.30 Grzegorz Wyłupek
Nieparametryczny test w problemie dwóch prób dla danych sparowanych
12.00 Rafał Witkowski, Bartosz Zaleski
Badania nad podpisami biometrycznymi - korelacja podpisów na papierze i tabletach
12.30 Marta Zalewska, Joanna Słomko, Wojciech Niemiro
Metaanaliza na przykładzie wpływu ćwiczeń aerobowych u chorych na niealkoholowe stłuszczenie wątroby
Sesja popołudniowa
15.00 Andrzej Kałuża
O optymalnej aproksymacji rozwiązań układów stochastycznych równań różniczkowych ze skokami na siatce jednostajnej
15.30 Tomasz Bochacik, M. Goćwin, P. Morkisz, P. Przybyłowicz
Randomizowane algorytmy numeryczne dla równań różniczkowych zwyczajnych
16.00 Zofia Wróblewska
Stability of fixed points in an approximate solution of the spring-mass running model
16.30 Sesja plakatowa
  Beata Ciałowicz
Wpływ konkurencji innowacyjnej na sferę popytową - ujęcie aksjomatyczne
  Jerzy Klamka
Sterowalność układów z opóźnieniami
  Robert Kruszewski
Nonlinear Hicks model with CubicInvestmentFunction. Further results
  Andrzej Ossowski
The signal flow graph based approach to the analysis and synthesis of complex combinational logic circuits
  Andrzej Ossowski
The application of differential inclusions to the problem of stability of uncertain dynamical systems
19.00 Ognisko

23 września 2021 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Leszek Plaskota
Asymptotyczna analiza adaptacyjnych metod aproksymacji i całkowania funkcji
9.45 Paweł Woźny, Filip Chudy
Nowe własności i szybka ewaluacja dualnych wielomianów Bernsteina
10.20 Natalia Czyżewska, Paweł M. Morkisz, Paweł Przybyłowicz
Numeryczna aproksymacja rozwiązań problemów początkowych z opóźnieniem przy niestandardowych założeniach
10.55 Przerwa
11.30 Leszek Marcinkowski, Talal Rahman
Adaptive average Schwarz method for Crouzeix--Raviart discretization of multiscale elliptic problem
12.00 Teresa Regińska
Metody numeryczne w zagadnieniach źle postawionych
Sesja popołudniowa
15.00 Rafał Łochowski
Równania CIR z procesem Lévy'ego
15.30 Łukasz Stettner
Optymalizacja portfela wrażliwego na ryzyko z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
16.00 Agnieszka Rygiel
Wycena poprzez funkcję użyteczności
16.30 Mariusz Niewęgłowski
Wielowymiarowe procesy Hawkesa i ich zgodności
19.00 Uroczysta kolacja

24 września 2021 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wojciech M. Zajączkowski, Joanna Rencławowicz
Globalne istnienie rozwiązań dla niejednorodnych równań Naviera-Stokesa w obszarach cylindrycznych z dużym przepływem
9.45 Joanna Rencławowicz, Wojciech M. Zajączkowski
Lokalne rozwiązania dla niejednorodnych równań Naviera-Stokesa z dużym wpływem
10.20 Arkadiusz Misztela
Reprezentacje wypukłych hamiltonianów o podliniowym wzroście
10.55 Przerwa
11.30 Krzysztof J. Szajowski
Oczekiwane czasy realizacji optymalnych momentów zatrzymania
12.10 Damian Jelito
Optymalne strategie impulsowe dla długookresowych problemów sterowania wrażliwych na ryzyko
Sesja popołudniowa
15.00 Ryszard Rudnicki
Dynamika poziomu antyciał: własności asymptotyczne
15.45 Radosław Wieczorek
Hybrydowy stochastyczny model rozmnażających się komórek z chemotaksją
16.15 Adrian Karpowicz
Metoda prostych dla kinetycznego równania formowania się rojów

25 września 2021 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Zbigniew Peradzyński, Bogdan Kaźmierczak, Sławomir Białecki
Fale wapniowe podtrzymywane napływem wapnia poprzez mechanicznie aktywowane kanały wapniowe w błonie komórkowej
9.45 Zakończenie konferencji

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek