JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

XLVI Konferencja

W dniach 5 - 12 września 2017 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Szósta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki.

Komitet Organizacyjny Konferencji został powołany przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy. Konferencja była sponsorowana przez

Celem konferencji była prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

Począwszy od XXX Konferencji jest fundowana co roku nagroda dla młodych matematyków (do 32 lat) za najlepszy referat wygłoszony na konferencji. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie oprócz streszczenia szerszej wersji pracy (np. preprint, odbitka). Nagroda jest wspierana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Regulamin konkursu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek