JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

LISTA UCZESTNIKÓW

(25.8.2017)
1. mgr Sebastian Baran Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. dr Jakub Bielawski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. prof. dr hab. Małgorzata Bogdan Uniwersytet Wrocławski
4. mgr Krzysztof Borowiecki Signum Biuro Aktuarialne
5. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląska, Inst. Matem.
6. mgr Roksana Brodnicka Uniwersytet Śląski
7. dr inż. Artur Bryk SGH Warszawa
8. dr hab. Yaroslav Chabanyuk Politechnika Lubelska
9. dr hab. Tomasz Cieślak IMPAN Warszawa
10. prof. dr hab. Zbigniew Czechowski Instytut Geofizyki PAN
11. dr Philippe J. S. De Brouwer HSBC
12. dr Anna Denkowska Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
13. dr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
14. dr inż. Anna Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
15. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
16. dr Ahmad Farhat HSBC
17. dr George Fitton HSBC
18. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
19. prof. dr hab. Jerzy August Gawinecki WAT Warszawa
20. dr Ewa Girejko Politechnika Białostocka
21. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
22. prof. dr hab. Piotr Gwiazda Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
23. prof. dr hab. Jacek Jakubowski UW, Inst. Matem., PW, Wydz. MiNI
24. prof. dr hab. Igor Jaworski UTP Bydgoszcz, Inst. Telekomunikacji i Inf.
25. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
26. mgr Marek Kajdanowicz AEGON Services
27. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Politechnika Śląska
28. prof. dr hab. Tomasz Komorowski IM PAN Warszawa
29. dr Marta Kornafel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
30. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
31. mgr Marcin Krawczak IERiGŻ Warszawa
32. dr Agnieszka Kulawik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
33. dr Kamil Kulesza IPPT Warszawa
34. dr Agnieszka Lipieta Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kat. Matem.
35. mgr inż. Kamila Łyczek Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
36. mgr Ewa Marciniak HSBC
37. dr hab. Marek Męczarski SGH Warszawa, Inst. Ekonometrii
38. dr Błażej Miasojedow Uniwersytet Warszawski, Wydz. MIM
39. dr Agnieszka Micek Kat. Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM
40. dr hab. Dorota Mozyrska Politechnika Białostocka
41. dr Joanna Napiórkowska WAT Warszawa
42. mgr inż. Maria Natorska Politechnika Opolska
43. Karol Niczyj Politechnika Wrocławska
44. dr Rafał Nowak Uniwersytet Wrocławski, Inst. Inform.
45. Magdalena Orłowska Politechnika Wrocławska
46. prof. dr hab. Marian Antoni Partyka Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
47. prof. dr hab. Bożenna Pasik-Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
48. mgr Aleksandra Pawłowska IERiGŻ Warszawa
49. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Wydział Cybernetyki, WAT
50. dr inż. Agnieszka Pilarska UMK Toruń
51. prof. dr hab. Leszek Plaskota Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
52. dr Ewa Rak Uniwersytet Rzeszowski
53. prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
54. dr hab. Joanna Rencławowicz IM PAN Warszawa
55. dr Przemysław Rola Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
56. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
57. dr Agnieszka Rygiel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
58. prof. dr hab. Maciej Sablik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
59. mgr inż. Michał Sawicki Politechnika Śląska, Inst. Inform.
60. mgr Anna Serwatka Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Inf.
61. mgr inż. Agnieszka Siedlaczek Uniwersytet Opolski, Inst. Matem. i Inf.
62. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
63. mgr inż. Grzegorz Sługocki Politechnika Warszawska, Wydz. MEiL
64. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
65. dr Zdzisław Stempień Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
66. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
67. dr hab. inż. Paweł Szabłowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
68. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Wydz. Matem.
69. mgr Maciej Szczeciński Uniwersytet Zielonogórski
70. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
71. dr Marek Śmieja Uniwersytet Jagielloński
72. dr Jolanta Tańcula Uniwersytet Opolski, Inst. Matem. i Inf.
73. mgr inż. Agnieszka Tiszbierek Politechnika Opolska
74. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
75. mgr Maciej Tuski AEGON Services
76. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki
77. dr Radosław Wieczorek Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
78. dr inż. Piotr Więcek Politechnika Wrocławska, Wydz. Matem.
79. dr Rafał Witkowski UAM Poznań, Wydz. Matem. i Inf.
80. dr hab. Michał Wychowański AWF Warszawa
81. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek