JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

XLIV Konferencja

XLIV Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki odbyła się w Domu Wczasowym Siwarna w Zakopanem-Kościelisku w dniach 15 - 22 września 2015 r.

Komitet Organizacyjny Konferencji powoływany jest przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy.

Celem corocznych konferencji jest prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie i transporcie itp.

Uczestnicy konferencji mają możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

Począwszy od XXX Konferencji jest fundowana co roku nagroda dla młodych matematyków (do 32 lat) za najlepszy referat wygłoszony na konferencji.
Dotychczasowi laureaci
Autorzy wyróżniających się referatów i doniesień naukowych są zapraszani do opublikowania swych wyników w Matematyce Stosowanej.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek