JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

XLI Konferencja

W dniach 4 - 11 września 2012 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki.

Komitet Organizacyjny Konferencji został powołany przez Komitet Matematyki PANw porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy.

Celem konferencji była prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek