JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

(2.9.2012)

1. prof. dr hab. Antoni Augustynowicz Uniwersytet Gdański, Inst. Matem.
2. mgr Sebastian Baran Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
3. dr Małgorzata Białas WSZiB Kraków
4. prof. dr hab. Leon Bobrowski IBIB PAN
5. dr Jacek Bojarski Uniwersytet Zielonogórski
6. dr inż. Piotr Bora WAT Warszawa
7. dr hab. Agata Boratyńska SGH, Inst. Ekonometrii
8. dr Bogusław Bożek AGH Kraków, Wydz. Matem. Stosowanej
9. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląsk a, Inst. Matem.
10. dr Artur Bryk SGH Warszawa
11. mgr inż. Agnieszka Budnik Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
12. Alina Bukowska Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
13. dr Anna Chwastyk Politechnika Opolska, Kat. Mat. i Zast. Inform.
14. prof. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
15. mgr Wiesława Dąbała Fundacja CBOS Warszawa
16. mgr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
17. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
18. mgr Olga Doan Allianz Direct New Europe
19. prof. dr hab. Maksymilian Dryja Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
20. dr Anna Dudek AGH Kraków
21. doc. dr Eugeniusz Fidelis IM PAN Warszawa
22. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląsk i, Inst. Matem.
23. dr inż. Karol Gajda Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
24. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
25. mgr inż. Arkadiusz Gąsecki WAT Warszawa
26. prof. dr hab. Jurij Głazunow Politechnika Gdańska
27. dr Dorota Górecka UMK Toruń, Wydz. Nauk Ekon. i Zarządzania
28. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
29. dr Grzegorz Grzegorczyk Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
30. prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz Politechnika Warszawska, Inst. Pojazdów
31. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk IM PAN Warszawa
32. prof. dr hab. Stanisław Janeczko IM PAN i Politechnika Warszawska
33. dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
34. mgr inż. Kamil Jodź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
35. dr Mariusz Jurkiewicz WAT Warszawa
36. mgr inż. Kamil Kaczyński WAT Warszawa
37. mgr Maria Kamińska-Zabierowska Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
38. mgr inż. Maciej Kamiński Politechnika Wrocławska
39. prof. dr hab. Jerzy Kapelewski WAT Warszawa
40. dr hab. Przemysław Kiciak Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
41. mgr Jakub Kierzkowski Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
42. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Inst. Inf. Teor. i Stos. PAN Gliwice
43. mgr Cezary Klimkowski Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
44. prof. dr hab. Witold Kosiński PJWSTK Warszawa
45. dr Stefan Kotowski PJWSTK Warszawa
46. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
47. dr Lucjan Kowalski WAT Warszawa
48. mgr Maciej Kozaryn Uniwersytet Zielonogórski
49. dr hab. Robert Kruszewski SGH Warszawa, Kat. Ekonomii Mat.
50. mgr Alicja Krzeszowiec Politechnika Łódzka, Inst. Matem.
51. mgr Michał Krzeszowiec IMPAN, Politechnika Łódzka
52. mgr inż. Justyna Kufel Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
53. dr inż. Bogdan Lila WAT Warszawa
54. dr Jarosław Łazuka WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
55. prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz Uniwersytet Warszawski, Wydz. Matematyki
56. dr Tomasz Małolepszy Uniwersytet Zielonogórski
57. mgr inż. Krzysztof Mańk WAT Warszawa
58. prof. dr hab. Augustyn Markiewicz Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
59. mgr inż. Mateusz Matan Kraków
60. prof. dr hab. Marek Męczarski SGH Warszawa, Inst. Ekonometrii
61. dr hab. Mariusz Michta Uniwersytet Opolski
62. prof. dr hab. Wojciech Mitkowski AGH Kraków, Kat. Automatyki
63. mgr inż. Agnieszka Mruklik Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
64. dr inż. Paweł Najechalski Uczelnia Łazarskiego, Wydz. Ekon. i Zarządzania
65. dr Maciej Niedziela Uniwersytet Zielonogórski
66. prof. dr hab. Wojciech Niemiro Uniwersytet Warszawski
67. mgr inż. Michał Niezabitowski Politechnika Śląsk a, Inst. Autom.
68. mgr Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
69. dr Rafał Nowak Uniwersytet Wrocławski, Inst. Inform.
70. prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski IF PAN Warszawa
71. prof. dr hab. Andrzej Palczewski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
72. prof. dr hab. Marian A. Partyka Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
73. mgr Adam Pasternak-Winiarski Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
74. prof. dr Maxim Pavlov Uniwersytet Moskiewski
75. dr inż. Ewa Pawelec Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
76. dr Mirosław Pawlak  
77. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos. i Mech.
78. dr Katarzyna Pichór Uniwersytet Śląski
79. prof. dr hab. Leszek Plaskota Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
80. dr inż. Barbara Popowska Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
81. prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski AGH Kraków
82. dr Teresa Rajba Akad. Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
83. dr David Ramsey University of Limerick, Irlandia
84. prof. dr hab. Teresa Regińska IM PAN Warszawa
85. prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
86. dr inż. Jerzy Respondek Politechnika Śląska, Inst. Informatyki
87. mgr Przemysław Rola Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
88. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
89. prof. dr hab. Tomasz Rychlik IM PAN Warszawa
90. mgr Agnieszka Rygiel PWSZ Tarnów
91. prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
92. prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
93. dr Marcin Skrzyński Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
94. mgr Joanna Sobolewska Uniwersytet Zielonogórski
95. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
96. mgr inż. Beata Staśkiewicz Uniwersytet Wrocławski, Inst. Fizyki Dośw.
97. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
98. prof. dr hab. Czesław Stępniak Uniwersytet Rzeszowski
99. mgr Anna Sulima Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
100. dr Marcin Sydow IPI PAN i PJWSTK Warszawa
101. prof. dr hab. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
102. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
103. dr Piotr Szlenk PZU SA Warszawa
104. mgr inż. Aneta Szyda Politechnika Śląsk a
105. dr Hanna Ścięgosz Politechnika Opolska, Inst. Matem.
106. mgr Kamil Świątek Uniwersytet Zielonogórski
107. prof. dr hab. Zbigniew Świtalski Uniwersytet Zielonogórski
108. mgr Andrzej Tomski Uniwersytet Jagielloński
109. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
110. dr hab. Vsevolod Vladimirov AGH Kraków
111. dr Zbigniew Walczak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
112. prof. dr hab. inż. Andrzej Wawrzynek Politechnika Śląsk a, Kat. Teorii Konstr. Budowl.
113. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki
114. dr Barbara Wolnik Uniwersytet Gdański, Inst. Matem.
115. dr Paweł Woźny Uniwersytet Wrocławski, Inst. Inform.
116. mgr inż. Michał Wroński WAT Warszawa
117. Paulina Wyka Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
118. mgr Rafał Zalas Uniwersytet Zielonogórski
119. dr inż. Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
120. prof. dr hab. Wojciech Zieliński SGGW Warszawa
121. prof. dr hab. Roman Zmyślony Uniwersytet Opolski
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek