JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

4 września 2012 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.15 Arkadiusz Orłowski
Tajemnice Enigmy – jak matematycy wygrali II wojnę światową
11.00 Przerwa
11.30 Andrzej Palczewski
Optymalne inwestycje w warunkach niepewności
Sesja popołudniowa
15.00 Łukasz Stettner
Miary ryzyka inwestycji finansowych
16.00 Agnieszka Rygiel
Warunki na brak arbitrażu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje dla prostych strategii
16.20 Przemysław Rola
Arbitraż z ryzykiem płynności
16.45 Sebastian Baran, Zbigniew Palmowski
Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend dla procesu Craméra-Lundberga z stochastycznym zwrotem z inwestycji
17.10 Teresa Rajba
O zastosowaniu metod probabilistycznych do badania nierówności między kwadraturami
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN
 

5 września 2012 r. (środa)

Sesja wspomnieniowa dedykowana prof. Ryszardowi Zielińskiemu
9.00 Wojciech Zieliński
Zarys biografii prof. Ryszarda Zielińskiego
9.15 Wojciech Niemiro
Wkład prof. Ryszarda Zielińskiego do metod Monte Carlo i generatorów liczb losowych. Jednostajna zgodność procedur statystycznych
9.45 Marek Męczarski
Wkład Profesora Ryszarda Zielińskiego do optymalizacji statystycznej i estymacji stałoprecyzyjnej
10.10 Agata Boratyńska
Koncepcja odporności według prof. Ryszarda Zielińskiego, odporność w modelach parametrycznych – klasycznych i bayesowskich
10.35 Tomasz Rychlik
Estymatory kwantylowe i estymacja kwantyli
11.00 Przerwa
11.30 Katarzyna Filipiak, Augustyn Markiewicz
Optymalność układów z efektami sąsiedztwa
12.10 M. Fonseca, J. Tiago Mexia, T. Mathew, R. Zmyślony
Wnioskowanie statystyczne o współczynniku korelacji międzygrupowej dla małych prób
12.40 Wiesława Dąbała
Estymacja wybranych parametrów populacji w badaniu na próbie losowej z zastosowaniem randomizacji odpowiedzi w pytaniach drażliwych
Sesja popołudniowa
15.00 Maxim Pavlov
Finite component reductions of collisionless kinetic equations
16.00 Zbigniew Peradzyński
Rozwiązania o zdegenerowanym hodografie w zastosowaniu do wyznaczania profili bez fal uderzeniowych
16.30 Jarosław Łazuka
Wybrane oszacowania rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego dla równań opisujących sprężystość materiałów nieprostych
16.55 Przerwa
17.00 Prezentacja plakatów
18.00 Anatoliy K. Prykarpatsky
On the representations of differentials in functional rings and their applications
19.30 Sesja plakatowa
  Artur Bryk
Wpływ randomizacji na dychotomiczne zachowanie estymatora regresji dla silnie zależnych błędów
  Adam Deptuła
Współczynnik złożoności struktury dla wielowartościowych logicznych drzew decyzyjnych
  Adam Deptuła
Współczynnik złożoności struktury dla minimalizacji wielowartościowych funkcji logicznych
  Adam Deptuła, Marian A. Partyka
Rozwiązywanie wagowych wielowartościowych równań logicznych opisujących wytyczne projektowania w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych
  Jurij Głazunow, Aleksandr Erszow, Michaił Erszow, Inna Pietrowa
Modelowanie zmian właściwości dyfuzyjnych ryb w trakcie odwodnienia w zależności od parametrów wędzących środowiska i surowca
  Jerzy Klamka, Jolanta Tańcula
Analiza D-stabilności protokołu TCP-DCR
  Lucjan Kowalski
Wybrane zagadnienia optymalizacji histogramu
  Robert Kruszewski
Modelowanie endogenicznych cykli koniunkturalnych
  Anna Kiljańczyk, Paweł Najechalski
Analiza zmian liczby studentów zagranicznych
  Ewa Pawelec, Alicja Smoktunowicz, Iwona Wróbel
Metody iteracyjne wyznaczania odwrotności Moore'a-Penrose'a
  Barbara Popowska
Geometryczna aproksymacja mieszaniny dyskretnych rozkładów prawdopodobieństwa
  Zbigniew Walczak
On the rate of convergence of Bleimann, Butzer and Hahn type operators
 

6 września 2012 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Maksymilian Dryja
Algorytm równoległy rozwiązywania dyskretyzacji równań eliptycznych z nieciągłymi współczynnikami
9.30 Teresa Regińska
Dwuparametrowa regularyzacja zagadnień źle postawionych z uwzględnieniem dyskretyzacji
10.00 Leszek Plaskota
Złożoność całkowania w Crα([0,1]d) na podstawie informacji zaburzonej
10.30 Wiesław Grzesikiewicz, Andrzej Wakulicz, Artur Zbiciak
Następstwa ograniczeń funkcji czasu – zastosowania w mechanice
11.00 Przerwa
11.30 Andrzej Wawrzynek, Marcin Detka, Jerzy Pilśniak
Zagadnienia odwrotne z nieskończoną liczbą parametrów decyzyjnych
12.00 Paweł Woźny
Bazy dualne: konstrukcja i zastosowania
12.30 Jakub Kierzkowski
Metody blokowe, lokalizacja wartości własnych i metody iteracyjne
Sesja popołudniowa
15.00 Arkadiusz Gąsecki
Zastosowanie elementów kryptoanalizy liniowej w ataku algebraicznym na zredukowany szyfr DES
15.20 Maciej Kozaryn
Inkluzje stochastyczne względem pól losowych
15.40 Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec
Iteracyjność składki mean-value w teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności
16.00 Rafał Nowak
Przyspieszanie zbieżności ułamków łańcuchowych dwuwariantowych
16.20 Przerwa
16.30 Elżbieta Ferenstein, Adam Pasternak-Winiarski
O problemie rozregulowania n złożonych procesów Poissona w modelu z nieliniowymi kosztami opóźnienia detekcji
16.50 Joanna Sobolewska
Wielowartościowa całka stochastyczna względem semimartyngału i jej własności
17.10 Kamil Świątek
Wielowartościowa całka stochastyczna względem dwuparametrowego martyngału i jej własności
19.00 ,,Kto wie, jak to rozwiązać?'' – cz. I
20.00 Ognisko
 

7 września 2012 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wojciech Niemiro
Maksymalizacja wiarogodności i metody Monte Carlo
9.40 Czesław Stępniak
O modelowaniu czasu życia po zawale serca i szukaniu okresu krytycznego
10.10 Anna Dudek, Wioletta Wójtowicz
Analiza szeregów czasowych typu PARMA
10.35 Jacek Bojarski, Robert Smoleński
Kompatybilność urządzeń elektronicznych a błądzenie losowe Pearsona
11.00 Przerwa
11.30 Marek Męczarski
Uporządkowania stochastyczne rozkładów a posteriori i rozkładów predyktywnych
12.00 Piotr Nowak
Monotoniczność estymatorów bayesowskich
12.30 Maria Kamińska-Zabierowska
Uogólniona transformata TTT a zachowanie wybranych porządków stochastycznych
Sesja popołudniowa
15.00 Tadeusz Rzeżuchowski
Cztery różne metryki w rodzinie zbiorów wypukłych
15.45 Krzysztof J. Szajowski
O agregacji informacji o rozregulowaniach
16.30 Jerzy Respondek
Teoria liczb a równania różniczkowe cząstkowe – czy spójność matematyki jest na pewno jedynie umowna?
16.50 Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz
Zastosowania układów czasowych niecałkowitego rzędu
17.30 Ewelina Seroka, Lesław Socha
Praktyczna metodologia ,,dwell time'' w badaniu stabilności układów hybrydowych
19.00 Koncert
20.15 ,,Kto wie, jak to rozwiązać?'' – cz. II
 

8 września 2012 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Bronisław Jakubczyk
Misje kosmiczne, geometria i sterowanie
9.45 Maciej Niedziela
Metoda identyfikacji parametrów w modelu konstytutywnym dla materiałów lepkosprężystych
10.15 Mariusz Jurkiewicz
Istnienie nieskończenie wielu rozwiązań dla zagadnienia brzegowego Lidstone'a
10.35 Tomasz Małolepszy
Analiza istnienia rozwiązań wybuchających w pewnym modelu superdyfuzji
11.00 Przerwa
11.30 Mariusz Michta
Zastosowanie inkluzji stochastycznych do równań w zbiorach rozmytych
12.10 Anna Chwastyk, Witold Kosiński
Wymierne liczby rozmyte w wyliczaniu wewnętrznej stopy zwrotu
12.40 Stefan Kotowski
Algorytmy genetyczne i ich modele
Sesja popołudniowa
Warsztaty Kryptologiczno-Informatyczne
15.00 Krzysztof Mańk
Testy losowości dla nakładających się wektorów
15.40 Kamil Kaczyński
Nadawanie cech autorskich dokumentom elektronicznym
16.20 Michał Wroński
Analiza możliwości realizacji sprzętowej dodawania i podwojenia dywizora na krzywej hipereliptycznej nad ciałem GF(2n)
16.50 Marcin Skrzyński, Mateusz Matan
O podstawach matematycznych i zastosowaniach oszczędnego próbkowania
17.15 Aneta Szyda
Promień spektralny jako metoda badania stabilności ciągłych układów liniowych o zmiennych w czasie współczynnikach
17.40 Adam Czornik, Michał Niezabitowski
Wykładniki Lapunowa układów liniowych z nieograniczonymi współczynnikami
19.00 Uroczysta kolacja
 

10 września 2012 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Ryszard Rudnicki
O ciągłych i pokoleniowych modelach cyklu komórkowego
9.40 Leon Bobrowski
Zasada liniowej separowalności w selekcji modeli prognostycznych
10.10 Katarzyna Pichór, Jacek Banasiak, Ryszard Rudnicki
Asymptotyka długoczasowa strukturalnych modeli populacji
10.35 David M. Ramsey, Andreas Futschik
Statistical Tests for the Detection of Single Nucleotide Polymorphisms Using Genome Sequencers
11.00 Przerwa
11.30 Anna Jaśkiewicz
Równowaga w grze wielogeneracyjnej
12.00 Zbigniew Świtalski
Stability and competitive price equilibria in a Gale-Shapley market model
12.30 Dorota Górecka
Metody wielokryterialne w zarządzaniu projektem
Sesja popołudniowa
15.00 Władysław Szczotka
GI/GI/1 systemy z nieskończonymi średnimi czasów obsługi i odstępów między zgłoszeniami
15.30 Mykola Bratiichuk, Dorota Śliwińska
Queueing system with resume level
16.00 Maciej Kamiński
Zastosowanie modelu pośrednich możliwości i jego wariantów do opisu migracji oraz ruchów miejskich
16.25 Karol Gajda, Tomasz Gronek, Ewa Schmeidel
O istnieniu asymptotycznie stałego rozwiązania z wagą dla równania różnicowego Volterry typu niesplotowego
16.50 Ewa Schmeidel, Małgorzata Zbąszyniak, Zenon Zbąszyniak
Weighted asymptotically periodic solutions of Volterra system of difference equations
17.15 Rafał Zalas
Nierówności wariacyjne z przykładami zastosowań
17.40 Andrzej Tomski
Od równań Fokkera-Plancka do alternatywy Foguela, czyli słowo o stochastycznej ekspresji genów
 

11 września 2012 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Grzegorz Łukaszewicz
O dynamice płaskich przepływów płynu Binghama – zastosowania w teorii smarowania
9.40 Przemysław Kiciak
Optymalizacja kształtu powierzchni o ciągłej krzywiźnie
10.40 Bogdan Lila, Jerzy Kapelewski
Modelowanie polarymetrycznych własności rozproszeniowych śladu torowego statku
11.05 Jerzy Kapelewski
Materiały elektromagnetyczne z przerwą wzbronioną – niektóre problemy modelowania
11.30 Zakończenie konferencji
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek