JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

LISTA UCZESTNIKÓW

(30.8.2019)

XLVIII KZM

1. dr Sebastian Baran Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. dr hab. Mariusz Białecki Instytut Geofizyki PAN
3. mgr Łukasz Bielak KGHM PM S.A.
4. dr Jakub Bielawski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
5. prof. dr hab. Małgorzata Bogdan Uniwersytet Wrocławski
6. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląska, Inst. Matem.
7. mgr Roksana Brodnicka Uniwersytet Śląski
8. dr inż. Artur Bryk SGH Warszawa
9. dr Beata Ciałowicz Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kat. Matem.
10. dr hab. Tomasz Cieślak IMPAN Warszawa
11. prof. dr hab. Zbigniew Czechowski Instytut Geofizyki PAN
12. dr Ilona Ćwięczek Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
13. mgr Wiesława Dąbała IFiS PAN
14. dr Anna Denkowska Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
15. dr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
16. prof. dr hab. Wojciech Dębski Instytut Geofizyki PAN
17. prof. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
18. prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
19. dr Maria Górnioczek Uniwersytet Śląski
20. dr Mieczysław Gruda Warszawa
21. dr inż. Wiesław Grygierzec Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
22. mgr Aleksandra Grzesiek Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki
23. prof. dr hab. Henryk Gurgul AGH, Samodz. Prac. Zastos. Mat.
24. prof. dr hab. Piotr Gwiazda IMPAN Warszawa
25. mgr inż. Justyna Hebda-Sobkowicz Politechnika Wrocławska, Wydział GGG
26. mgr Damian Jelito Uniwersytet Jagielloński
27. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
28. mgr Marek Kajdanowicz AEGON Services
29. dr Jakub Kierzkowski Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB
30. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
31. dr Marek Kociński SGGW Warszawa
32. prof. dr hab. Bolesław Kopociński Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
33. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
34. mgr Piotr Kruczek Politechnika Wrocławska, Wydz. Mat.
35. prof. dr hab. Robert Kruszewski SGH Warszawa, Kat. Mat. i Ekonomii Mat.
36. dr Agnieszka Kulawik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
37. prof. dr hab. Marek Lewandowski Instytut Geofizyki PAN
38. dr hab. Agnieszka Lipieta Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kat. Matem.
39. dr hab. Marek Męczarski SGH Warszawa, Inst. Ekonometrii
40. mgr Anna Michalak Politechnika Wrocławska, Wydział GGG
41. prof. dr hab. Jacek Miękisz Uniwersytet Warszawski, Wydz. MIM
42. dr inż. Paweł Miśta KGHM PM S.A.
43. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski AGH Kraków, Kat. Automatyki
44. dr hab. Krzysztof Mizerski Instytut Geofizyki PAN
45. dr Joanna Napiórkowska WAT Warszawa
46. prof. dr hab. Wojciech Niemiro Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
47. dr inż. Mariusz Niewęgłowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
48. dr Justyna Ogorzały Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
49. prof. dr hab. Marian Partyka Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
50. prof. dr hab. Bożenna Pasik-Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
51. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Wydział Cybernetyki, WAT
52. prof. dr hab. Leszek Plaskota Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
53. dr Ewa Rak Uniwersytet Rzeszowski
54. prof. dr hab. Teresa Regińska IM PAN Warszawa
55. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
56. dr Agnieszka Rygiel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
57. prof. dr hab. Maciej Sablik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
58. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
59. Jakub Skrzeczkowski Uniwersytet Warszawski
60. mgr inż. Grzegorz Sługocki Politechnika Warszawska, Wydz. MEiL
61. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
62. dr Zdzisław Stempień Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
63. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
64. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Wydz. Matem.
65. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
66. dr Kamil Świątek Politechnika Poznańska, Inst. Mat.
67. mgr inż. Mateusz Świtała Politechnika Wrocławska
68. mgr inż. Agnieszka Tiszbierek Politechnika Opolska
69. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
70. dr Krzysztof Gall Turek HSBC Service Delivery
71. mgr Maciej Tuski AEGON Services
72. lek. med. Olga Wierzbieniec Warszawski Uniwersytet Medyczny
73. dr inż. Jacek Wodecki Politechnika Wrocławska, Wydział GGG
74. prof. dr hab. Agnieszka Wyłomańska Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki
75. dr Grzegorz Wyłupek Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
76. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
77. dr hab. Marta Zalewska Warszawski Uniwersytet Medyczny
78. prof. dr hab. Radosław Zimroz Politechnika Wrocławska, Wydział GGG

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek