JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Sukcesy pracowników IM PAN

w 2021 roku

- Dr hab. Yonatan Gutman otrzymał nagrodę NCN (ustanowione przez Radę NCN w 2013 r. wyróżnienie dla młodych uczonych do 40 roku życia za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w Polsce, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej).
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-10-06-nagroda-ncn-w-rekach-mlodych-naukowcow

- Sukces grupy z machine learning:

grupie udało się dostać na NeurIPS  (Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems, najbardziej prestiżową konferencję z  Artificial Intellingence na świecie)  z 3 publikacjami:

1. Subgoal Search For Complex Reasoning Tasks, Konrad Czechowski, Tomasz Odrzygóźdź, Marek Zbysiński, Michał Zawalski, Krzysztof Olejnik, Yuhuai Wu, Łukasz Kuciński, Piotr Miłoś,
2. Catalytic Role Of Noise And Necessity Of Inductive Biases In The Emergence Of Compositional Communication, Łukasz Kuciński, Tomasz Korbak, Paweł Kołodziej, Piotr Miłoś,
3. Continual World: A Robotic Benchmark For Continual Reinforcement Learning, Maciej Wołczyk, Michał Zając, Razvan Pascanu, Łukasz Kuciński, Piotr Miłoś.
 


- Prof. dr hab. Feliks Przytycki został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2021 za rok 2020 za wybitny dorobek naukowy w zakresie układów dynamicznych (matematyka).

Za wybitny wkład w teorię układów dynamicznych, dziedzinę łączącą idee biologii, chemii, fizyki i wielu gałęzi matematyki, oraz w teorię ergodyczną.
W szczególności, w teorię gładkich endomorfizmów rozmaitości, w zastosowania metod ergodycznych w dynamice dyfeomorfizmów oraz w dynamikę zespoloną (holomorficzną).


- Prof. dr hab. Adam Skalski został wybrany przewodniczącym ERCOM na kadencję 2021-2024; objął funkcję 1 października.


 - Laureatami grantów zostali:

  • OPUS-20

- dr hab. Mariia Vlasenko,
- dr hab. Jonatan Gutman,
- prof. dr hab. Adam Skalski,

  • OPUS-21

- prof. dr hab. Piotr Hajac,
- prof. dr hab. Feliks Przytycki,
- dr hab. Karol Palka,

  • Sonata BIS-10

- dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska,

  • CEUS-Unisono

- dr hab. Michał Wojciechowski,

  • PRELUDIUM BIS-2  

- dr hab. Tomasz Adamowicz.- Pan Jakub Skrzeczkowski doktorant Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI) został laureatem stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek