JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Rejestracja

Aby zostać zarejestrowanym na dany semestr studiów doktoranckich w IM PAN należy:
 

  1. Ustalić wraz z opiekunem naukowym zajęcia, które będą realizowane w danym semestrze zgodnie z ramowym programem (harmonogramem - dla doktorantów przyjętych przed 2013) studiów doktoranckich w IM PAN. W tym programie bierze sie pod uwagę formy elastycznosci ramowego programu oraz zalecenia dotyczące przedmiotów typu wwo (dla doktorantów przyjętych po 2012) oraz praktyki zawodowe.

  2. Ustalić wraz z prowadzącymi zajęcia, możliwość uczestnictwa w nich na tych samych zasadach na których uczestniczą inni studenci tj zgodnie z kartami przedmiotów (np. te same waunki zaliczeń itd).

  3. Dla przedmiotów, które nie są w publicznych katalogach przedmiotów uczelni (np. USOS) lub jednostek naukowych (np. Katalog IM PAN), wypełnić w programie word wraz z prowadzącymi zajecia kartę przedmiotu w formularzu kartaprzedmiotu.doc i uzyskać od prowadzących podpis na wydrukowanej wersji tej karty.

  4. Wypełnić w programie word formularz plan.doc zgodnie z instrukcjami podanymi na drugiej stronie formularza

  5. Przesłać wypełniony plan.doc w wersji cyfrowej (np. niepodpisany) i podpisane zeskanowane formularze kartaprzedmiotu.doc dla wszytskich przedmiotów, które nie znajduja sie w publicznych katalogach na adres email. Przesłanie pierwszej wersji tych formularzy musi nastąpić w pierwszych 10 dniach semestru. Jeśli przesłane formularze będą odpowiadały harmonogramowi studiów doktoranckich w IM PAN, doktorant zostanie wstępnie zarejestrowany na dany semestr, jeśli nie będą odpowiadały, nie zostanie zarejestrowany. W każdym przypadku doktorant będzie mógł dowiedzieć się o tym ze swojej indywidualnej strony prowadzonej przez sekretariat studiów doktoranckich, w drugich 10 dniach semestru. Sekretariat studiow doktoranckich potwierdzi z opiekunami droga elektroniczną to, że plany zostały przez nich zatwierdzone.

  6. Dokonać odpowiednich zmian w formularzu i powtórzyć proces rejestracji wstępnej za każdym razem i jak najszybciej w przypadku zmian w planie (rezygnacja z zajęć, odwołanie zajęć, pojawienie się nowych zajęć). W każdym takim następnym przypadku doktorant będzie informowany o zatwierdzeniu lub nie, jak powyżej, w ciągu 2 tygodni. Ten punkt stosuje się do dnia 10 listopada w semestrze zimowym i do 1 kwietnia w semestrze letnim. Po powyższych terminach nie będzie możliwosci zmian i nowe formularze nie bedą analizowane.

  7. Jeśli ostatnie wysłane przed powyższymi terminami, formularze będą wstępnie zatwierdzone lub będą odpowiadać ramowemu programowi (harmonogramowi) studiów doktoranckich w IM PAN, doktorant zostanie zarejestrowany na dany semestr, jeśli nie, to nie zostanie zarejestrowany. W każdym przypadku doktorant zostanie poinformowany o rejestracji lub jej braku na swojej indywidualnej stronie internetowej prowadzonej przez sekretariat studiów doktoranckich do dnia 25 listopada w pierwszym semestrze i 15 kwietnia w drugim semestrze.

 

Uwagi

Rejstracja wstępna służy upewnieniu się doktoranta i jego opiekuna czy dany plan spełnia formalne wymagania harmonogramu studiów doktoranckich IM PAN. Jeśli zajęcia zrealizowane będa się różniły od wcześniej zatwierdzonych formularzy przesłanych pocztą elektronczną, kierownik studiów doktoranckich może stwierdzić niezgodność z ramowym programem (harmonogramem), co może prowadzić do niezaliczenia semestru lub roku. Ponieważ formularze są wypełniane w programie word, zmiany nie wymagają przepisywania formularza, a przesłanie go drogą elektroniczną nie zabiera dużo czasu.

Potwierdzając drogą elektroniczną zatwierdzenie planu formularza plan.doc opiekun naukowy spełnia swój obowiązek opisany w punkcie 7.2.c regulaminu studiów doktoranckich w IM PAN dotyczący przygotowania planu pracy doktoranta.

Formularz kartaprzedmiotu.doc nie odbiega od wymagań na uczelniach które są podyktowane wymaganiami ustawowymi. Jeśli na danej uczelni nie ma jeszcze kart przedmiotów seminariów badawczych prosimy o zerknięcie do systemu USOS na Uniwersytecie Warszawskim w celu obejrzenia przykładów: seminarium badawcze.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek