JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

1. prof. dr hab. n. med. Jerzy Adamus Centrum Medyczne Ostrobramska Warszawa
2. dr Paweł Andrzejewski Uniwersytet Szczeciński, Inst. Matem.
3. mgr Magdalena Benduch Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
4. mgr Barbara Bobikau Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
5. dr hab. Adam Bobrowski IMPAN Katowice
6. prof. dr hab. Leon Bobrowski Politechnika Białostocka, Inst. Inform.
7. mgr Adam Bohonos Politechnika Szczecińska, Inst. Matem.
8. mgr inż. Magdalena Bohonos Politechnika Szczecińska, Inst. Matem.
9. dr inż. Piotr Bora WAT Warszawa
10. mgr inż. Krzysztof Borowiecki FINLIFE Tow. Ubezp. na Życie S.A.
11. dr Bogusław Bożek AGH Kraków, Wydz. Matem. Stosowanej
12. mgr Katarzyna Brzozowska-Rup Politechnika Świętokrzyska
13. dr Czesław Bylka Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
14. mgr inż. Grzegorz Chłapiński Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
15. dr Anna Chwastyk Politechnika Opolska, Kat. Mat. i Zast. Inform.
16. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
17. mgr Wiesława Dąbała Fundacja CBOS Warszawa
18. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
19. mgr Olga Doan Allianz Direct New Europe
20. mgr Maria Dobek Uniw. Szczeciński, Wydz. Zarz. i Ekon. Usług
21. dr Wojciech Domitrz Politechnika Warszawska
22. doc. dr hab. Sławomir Dorosiewicz Instytut Transportu Samochodowego Warszawa
23. prof. dr hab. Maksymilian Dryja Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
24. mgr Dominique Duncan Yale University, USA
25. prof. dr Tyrone E. Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
26. mgr Agnieszka Dyki Politechnika Gdańska, Wydz. FTiMS
27. doc. dr Eugeniusz Fidelis IM PAN Warszawa
28. mgr Krzysztof Gachewicz PZU na Życie SA
29. dr Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
30. mgr Agnieszka Gawinecka Wasko S.A. Warszawa
31. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki WAT i WSHiP Warszawa
32. dr Barbara Glanc Politechnika Szczecińska, Inst. Matem.
33. prof. dr hab. Jurij Głazunow Politechnika Gdańska
34. mgr inż. Cyprian Grabowski Narodowy Bank Polski Warszawa
35. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
36. dr inż. Wiesław Grygierzec Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
37. mgr inż. Janusz Grzybowski ISD Huta Częstochowa
38. prof. dr hab. Henryk Gurgul AGH Kraków, Wydz. Zarządzania
39. dr hab. Tadeusz Inglot Politechnika Wrocławska, Inst. Matem.
40. prof. dr hab. Jacek Jakubowski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem.
41. mgr Elżbieta Janas PZU na Życie SA
42. prof. dr hab. Stanisław Janeczko IM PAN i Politechnika Warszawska
43. dr Alicja Janic Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
44. dr inż. Małgorzata Aleksandra Jankowska Politechnika Poznańska, Inst. Mech. Stos.
45. mgr Bogdan Jasiński Instytut Kardiologii Warszawa
46. dr hab. Helena Jasiulewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
47. dr Anna Jaśkiewicz IMPAN Wrocław
48. doc. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
49. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek Politechnika Warszawska
50. mgr Elżbieta Kamińska PZU Życie SA
51. prof. dr hab. Jerzy Kapelewski WAT Warszawa
52. dr Krystyna Kibalczyc Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
53. mgr inż. Tomasz Kijko WAT Warszawa
54. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
55. dr Marek Kociński SGGW Warszawa
56. dr Andrzej Kokoszkiewicz Wyższa Szk. Społeczno-Ekonomiczna Warszawa
57. dr Jan Koroński Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
58. prof. dr hab. Witold Kosiński PJWSTK Warszawa
59. mgr Marta Kostrzewska Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
60. prof. dr hab. inż. Adam Kowalewski AGH Kraków, Kat. Automatyki
61. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
62. dr Kamil Kulesza IPPT Warszawa
63. mgr inż. Małgorzata Kupiecka WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
64. dr inż. Bogdan Lila WAT Warszawa
65. dr Marian Liskowski Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
66. dr Jarosław Łazuka WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
67. mgr Małgorzata Łukasik WSHiP im. R. Łazarskiego
68. mgr Magdalena Malina Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
69. mgr inż. Krzysztof Mańk WAT Warszawa
70. prof. dr hab. Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Inst. Inform.
71. dr Leszek Marcinkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
72. dr Andrzej Metelski Politechnika Opolska, Kat. Matem. i Zast. Inform.
73. mgr Jarosław Michalkiewicz Wrocław
74. dr inż. Michał Misztal WAT Warszawa
75. prof. dr hab. Wojciech Mitkowski AGH Kraków, Kat. Automatyki
76. mgr Przemysław Mogiłka PZU na Życie SA
77. dr inż. Paweł Najechalski Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Warszawa
78. prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz UKSW Warszawa
79. prof. dr hab. Wojciech Niemiro UMK Toruń i Uniw. Warszawski
80. prof. dr hab. Andrzej S. Nowak Uniw. Zielonogórski, Wydz. Mat., Inf. i Ekon.
81. mgr Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
82. prof. dr hab. Wojciech Okrasiński U. Zielonogórski, Wydz. Matem., Inform. i Ekon.
83. prof. dr hab. Marian A. Partyka Politechnika Opolska
84. prof. dr hab. Bożenna Pasik-Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
85. prof. dr hab. Stefan Paszkowski INTiBS PAN Wrocław
86. doc. dr hab. Irena Pawłow Instytut Badań Systemowych PAN
87. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos. i Mech.
88. mgr Katarzyna Piaskowska Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
89. dr Artur Piękosz Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
90. dr n. med. Walerian Piotrowski Instytut Kardiologii
91. prof. dr hab. Adam Piskorek Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
92. dr Teresa Rajba Akad. Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
93. dr Olgierd Rakowski Uniw. Szczeciński, Wydz. Zarz. i Ekon. Usług
94. dr inż. Jerzy Stefan Respondek Politechnika Śląska, Inst. Informatyki
95. prof. dr Pedro de M. Rios USSP São Carlos, Brazylia
96. prof. dr hab. Antoni Rogucki WSISiZ Warszawa
97. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
98. prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
99. dr Wawrzyniec Sadkowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
100. Ewelina Seroka UKSW Warszawa, Wydz. Matem.-Przyr.
101. prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
102. mgr Urszula Skwara Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
103. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
104. dr Zdzisław Stempień Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
105. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
106. mgr Robert Syrek AGH Kraków, Wydz. Zarządzania
107. prof. dr hab. Bolesław Szafirski Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
108. mgr Wawrzyniec Szatanik Polit. Gdańska, Kat. Równ. Różn. i Zast. Matem.
109. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
110. dr Piotr Szlenk TUA Allianz S.A.
111. dr Andrzej Szymański Uniwersytet Łódzki, Wydz. Matem.
112. mgr Piotr Szymański Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
113. prof. dr hab. Dominik Szynal UMCS Lublin, Inst. Matem.
114. dr Hanna Ścięgosz Politechnika Opolska, Inst. Matem.
115. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Akad. Ekonomiczna Katowice, Kat. Ekonometrii
116. dr Andrzej Wakulicz IM PAN Warszawa
117. dr Janusz Wąsowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
118. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki
119. dr Margareta Wiciak Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
120. dr Piotr Wojdyłło IM PAN Warszawa
121. prof. dr hab. Aleksander Wojna Politechnika Koszalińska, Inst. Ekon. i Zarz.
122. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
123. dr inż. Janusz Wyrwał Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
124. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
125. dr Marta Zalewska Warszawski Uniwersytet Medyczny
126. dr inż. Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
127. prof. dr hab. Ryszard Zieliński IM PAN Warszawa
128. mgr inż. Małgorzata Żak-Szatkowska Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
129. mgr inż. Piotr Żebrowski Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek