Doktoranci zamiejscowi

Sieć oddziałów i współpraca z uczelniami

Tradycyjnie IM PAN stara się przyciągnąć najlepszych doktorantów zamiejscowych z całego kraju oferując im atrakcyjne stypendia doktoranckie i świetne warunki naukowe do przygotowania doktoratu. Opiekunami naukowymi i promotorami mogą być zarówno pracownicy IM PAN, jak i wybitni naukowcy innych instytucji lub uczelni z całego kraju lub zagranicy. 
Jednocześnie stwarzamy formalne możliwości pozwalające na utrzymywanie silnych związków z miejscem zamieszkania czy zatrudnienia. Osiągnięte jest to poprzez wykorzystanie ogólnopolskiej sieci oddziałów IM PAN, jak i poprzez możliwość prowadzenia i zaliczania części zajęć w wybranych uczelniach krajowych, w ramach środowiskowej misji naszego Instytutu. Konkretne rozwiązania są ustalane indywidualnie, tak aby zagwarantować wysoki poziom naukowy i aby spełnione były odpowiednie wymagania prawne.

Rekrutacja

Jeśli kandydat na doktoranta pragnie realizować część zajęć wymaganych programem ramowym jak i prowadzić część zajęć dydaktycznych poza IM PAN i Uniwersytetem Warszawskim, bierze udział w oddzielnym procesie rekrutacyjnym. Kryteria są takie same, ale rekrutacja odbywa się oddzielnie od kandydatów na studia doktoranckie w UW. Więcej informacji.

Dodatki mieszkaniowe

Doktoranci realizujący część zajęć wymaganych programem ramowym lub prowadzący część zajęć dydaktycznych poza swoim miejscem zamieszkania, gdzie wynajmują mieszkanie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek