Staże i praktyki

Praktyki i staże studenckie

Istnieje możliwość realizacji studenckich praktyk zawodowych w sensie art. 166 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Praktyki te polegają na odbyciu stażu naukowego w IM PAN. Ze względu na wymagane zaawansowanie merytoryczne, możliwość ta dotyczy głównie studentów drugiego stopnia i doktorantów. W wyjątkowych przypadkach będa rozpatrywani studenci pierwszego stopnia.

Zasady realizacji staży naukowych

  1. Staże w IM PAN są przeznaczone dla studentów zainteresowanych w przyszłości pracą naukową w dyscyplinie matematyka.
  2. Aby uzyskać zgodę IM PAN na staż, potrzebne jest odszukanie przez studenta (wraz z opiekunem naukowym) pracownika IM PAN zajmującego się dziedziną zainteresowań studenta, ustalenie z nim/nią tematyki i zasad projektu stażowego i otrzymanie jego/jej zgody na odbycie stażu.
  3. Pracownk IM PAN przedkłada dyrekcji, tematykę, krótki opis i zgode na piśmie. Stażysta przedkłada dokumenty z uczelni (umowa, uczelniane zasady staży, formularze, które dyrekcja IM PAN będzie zobowiązana podpisać po stażu). W praktyce dokumenty te składane są kierownikowi studiów doktoranckich, z którym omawiane są szczegóły, i który rekomenduje dyrekcji zatwierdzenie stażu.
  4. Niezależnie od możliwych opracowań pisemnych, każdy taki staż powinien zakończyć się referatem studenta na seminarium badawczym prowadzonym w IM PAN.

Finansowanie staży naukowych

Niektóre uczelnie posiadają programy finansowania staży np Politechnika Warszawska, sugerujemy studentom poszukanie podobnych programów na ich uczelniach macierzystych. Dla doktorantów istnieje możliwość otrzymywania wysokiego stypendium stażowego z Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych. Zasady konkursów na te stypendia są opisane tutaj.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek