JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Czternaste spotkanie - 15 grudnia 2017

Program:

1. Projekt Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

2. Informacje o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3. Informacje o pracach PAKA.

4. Problemy kategoryzacji, starej i nowej (rekomendacje Narodowego Kongresu Nauki).

5. Przygotowania do Kongresu Młodych Matematyków w Lublinie we wrześniu 2018 r.

6. Inne bieżące sprawy.

Obecni członkowie Kolegium:

dr hab. Mariusz BIENIEK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

prof. dr hab. Krzysztof Bogdan - Prodziekan ds. dydaktyki i badań naukowych Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, w zastępstwie prof. dr. hab. Krzysztofa STEMPAKA - Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Tomasz JURDZIŃSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

prof. dr hab. Grzegorz KARCH - Dyrektor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,

dr hab. Bogusława KARPIŃSKA - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w zastępstwie prof. Wojciecha DOMITRZA - Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Bogdan PRZERADZKI - Dyrektor ds. nauki Instytutu Matematycznego Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki  Łódzkiej, w zastępstwie, prof. dr. hab. Piotra LICZBERSKIEGO - Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii  Nauk,

prof. dr. hab. Sławomir RYBICKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Longin RYBIŃSKI - Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,

prof. dr hab. Maciej SABLIK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,

prof. dr hab. Marcin STUDNIARSKI – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

prof. dr hab. Tomasz SZAREK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,

dr hab. Agnieszka ŚWIERCZEWSKA-GWIAZDA - Prodziekan ds. finansowych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w zastępstwie prof. dr. hab. Pawła STRZELECKIEGO - Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Vsevolod VLADIMIROV - Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. im. Stanisława Staszica w Krakowie,

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście

prof. dr hab. Krzysztof DIKS - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

prof. dr hab. Stefan JACKOWSKI - Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,

prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IM PAN,

prof. Zbigniew MARCINIAK – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

prof. dr hab. Przemysław MATUŁA - Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie,

dr hab. Joanna RENCŁAWOWICZ - Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych IM PAN,

prof. dr hab. Łukasz STETTNER - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  IM PAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek