JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Dziewiąte spotkanie - 14 grudnia 2012

Program:

 1. Informacja o rozpocęciu działalności Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) w ramach wygranego przez to Centrum konkursu KNOW. Dyskusja o jego roli w środowisku matematycznym w Polsce.
 2. Działalność Centrum Banacha. Konsorcjum KDDM.
 3. Sprawy związane z kategoryzacją jednostek naukowych planowaną na wiosnę 2013 r.
 4. Sprawy przepisów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora.
 5. Sprawozdanie z przebiegu Kongresu Młodych Matematyków, Gdańsk 2012. Propozycja organizacji następnego Kongresu (prof. L. Rybiński).
 6. Sprawy aplikowania o granty w Narodowym Centrum Nauki (wprowadzenie do dyskusji: prof. P. Domański).
 7. Dyskusja dokumentów:
  1. Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, z dn. 28.11.2012 r.
  2. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, z dn. 28.11.2012 r. 

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Paweł DOMAŃSKI – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Armen EDIGARIAN – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 • prof. dr hab. Irmina HERBURT – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Tadeusz KUCZUMOW – Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS,
 • prof. dr hab. Tomasz NATKANIEC – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, w zastępstwie prof. dr. hab. Andrzeja SZCZEPAŃSKIEGO – Dyrektora Instytutu UG,
 • prof. dr hab. Ludomir NEWELSKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr,
 • prof. dr hab. Marian NOWAK – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Ryszard PAWLAK – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ,
 • prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN,
 • prof. dr hab. Sławomir RYBICKI – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,
 • prof. dr hab. Longin RYBIŃSKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Maciej SABLIK – Dyrektor Instytutu Matematyki UŚ,
 • prof. dr hab. Andrzej TARLECKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Zaproszeni goście:

prof. dr hab. Stanisław JANECZKO, prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ, prof. dr hab. Teresa REGIŃSKA, prof. dr hab. Łukasz STETTNER - członkowie Dyrekcji IMPAN.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek