JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Dwunaste spotkanie - 18 grudnia 2015

Program:

 1. Prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku ze zmianą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spodziewanymi zmianami w polityce naukowej (wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka).
 2. Mobilność matematyków: doktoranci i postdocy, kandydaci z zagranicy.
 3. Obsługa administracyjna grantów (rola uczelni, w której realizowany jest grant).
 4. Przygotowania do VI Kongresu Młodych Matematyków, który w roku 2016 odbędzie się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 5. Inne bieżące sprawy.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Piotr BILER - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr,
 • dr inż. Krzysztof  BRYŚ – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, w zastępstwie prof. ndzw. dr hab. Irminy Herburt –Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Armen EDIGARIAN – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 • prof. dr hab. Krzysztof FRĄCZEK- Prodziekan ds. Naukowych UMK, w zastępstwie Prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,
 • prof. ndzw. dr hab. Dariusz IDCZAK – Prodziekan ds. Ekonomicznych Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, w zastępstwie prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ,
 • prof. dr hab. Jerzy KACZOROWSKI – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Tadeusz KUCZUMOW – Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS,
 • prof. dr hab. Marian NOWAK - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ w zastępstwie prof. dr hab. Longina Rybińskiego – Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN,
 • prof. dr hab. Maciej SABLIK – Dyrektor Instytutu Matematyki UŚ,
 • prof. dr hab. Krzysztof  STEMPAK – Dziekan Wydziału Matematyki PWr,
 • prof. dr hab. Andrzej SZCZEPAŃSKI - Dyrektor Instytutu UG,
 • prof. dr hab. Dariusz WRZOSEK -  Prodziekan ds. finansowych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, w zastępstwie prof. dr. hab.  Andrzeja Tarleckiego - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ, dr hab. Adam SKALSKI, prof. dr hab. Łukasz STETTNER, dr hab. Joanna RENCŁAWOWICZ – członkowie Dyrekcji IM PAN.

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek