JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Piąte spotkanie - 6 listopada 2009

Program:

 1. Wystąpienie Prof. Kazimierza Stępnia - Przewodniczącego Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Ukonstytuowanie się Rady Konsorcjum KDDM.
 3. Przedstawienie projektu nowej serii podręczników akademickich „Księgozbior Matematyczny", która będzie wydawana przez IM PAN.
 4. Organizacja Kongresu Młodych Matematyków Polskich 2010 r.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Piotr Biler – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. Tomasz Dłotko – Z-ca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w zastępstwie prof. dr. hab. Macieja Sablika – Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Stanisław Goldstein – Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w zastępstwie Dziekana prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka,
 • prof. dr hab. Irmina Herburt – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS Lublin,
 • prof. dr hab. Romuald Lenczewski – Z-ca Dyrektora ds. nauki Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej w zastępstwie Dyrektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kołodziejczyka,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań,
 • prof. dr hab. Krzysztof Przesławski – Prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w zastępstwie Dziekana prof. dr. hab. Andrzeja Cegielskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Rozkosz – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
 • prof. dr hab. Roman Srzednicki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Kazimierz Stępień – Przewodniczący Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. Adam Jakubowski – Członek Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Łukasz Stettner, doc. dr hab. Teresa Regińska – członkowie Dyrekcji IMPAN,
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski – sekretarz naukowy Centrum Banacha.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek