JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Szóste spotkanie - 14 maja 2010

Program:

 1. Omówienie i dyskusja projektu nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.
 2. Dyskusja nad budżetem Konsorcjum w 2010.
 3. Dyskusja na temat konsolidacji Konsorcjum KDDM wspierającego działalność środowiskową Centrum Banacha.
 4. Powołanie Zarządu w miejsce Tymczasowej Komisji ds. realizacji celów Konsorcjum.
 5. Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego "Mathematical Reviews" w 2009 roku. 

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Cegielski – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonógorskiego,
 • prof. dr hab. Tomasz Dłotko – Z-ca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w zastępstwie prof. dr. hab. Macieja Sablika – Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Irmina Herburt – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS Lublin,
 • prof. dr hab. Romuald Lenczewski – Z-ca Dyrektora ds. nauki Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej w zastępstwie Dyrektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kołodziejczyka,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań,
 • prof. dr hab. Ludomir Newelski – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w zastępstwie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Piotra Bilera,
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Witold Rosicki - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Rozkosz – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
 • prof. dr hab. Roman Srzednicki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Adam Jakubowski – Członek Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. Michał Karoński - Członek Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. Łukasz Stettner, Doc. dr hab. Teresa Regińska – członkowie Dyrekcji IMPAN,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – sekretarz naukowy Centrum Banacha.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek