JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Drugie spotkanie - 9 listopada 2007

Program:

 • 1. Wystąpienie Wiceprezesa PAN prof. dr hab. Wojciecha Steca.
 • 2. Instytut Matematyczny w świetle reformy strukturalnej PAN.
 • 3. Badania podejmowane przez młodych matematyków, możliwości ich wspierania, intensyfikacji i ukierunkowywania.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – Dyrektor IM PAN,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS,
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,
 • prof. dr hab. Zbigniew Lonc – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja – Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZg,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Ludomir Newelski – Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr,
 • prof. dr hab. Zbigniew Olszak – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki PWr,
 • prof. dr hab. Tomasz Rolski – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr,
 • prof. dr hab. Kamil Rusek – Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 • prof. dr hab. Maciej Sablik – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ,
 • prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan Wydziału Matematyki UŁ.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Wojciech Stec – Wiceprezes PAN,
 • prof. dr hab. Janusz Jurczak – Przewodniczący Wydziału III PAN,
 • prof. dr hab. Michał Karoński – Przewodniczący Zespołu Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych MNiSW,
 • prof. dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Feliks Przytycki, doc. dr hab. Teresa Regińska – członkowie Dyrekcji IM PAN.

Prezentacja

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek