JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Trzynaste spotkanie - 16 grudnia 2016

Program:

1. Prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wystąpienie wiceprzewodniczącego Rady prof. Zbigniewa Marciniaka).

2. Informacje i dyskusja na temat kategoryzacji (prowadzona przez prof. Stefana Jackowskiego, członka Komisji KEJN ds. Nauk Ścisłych i Inżynierskich).

3. Mobilność matematyków: doktoranci i postdocy, kandydaci z zagranicy.

4. Informacja o pracach Rady NCN (prof. Grzegorz Karch)

5. Informacja o pracach Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki (prof. Krzysztof Diks)

6. Sprawozdanie z VI Kongresu Młodych Matematyków Polskich (prof. Wojciech Domitrz). Wybranie gospodarza VII Kongresu w roku 2018.

7. Inne bieżące sprawy.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Wojciech DOMITRZ - Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Wrocławskiej,

 • prof. dr hab. Krzysztof FRĄCZEK - Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w zastępstwie prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego - Dziekana Wydziału,

 • prof. dr hab. Tomasz JURDZIŃSKI, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • prof. dr hab. Grzegorz KARCH – Dyrektor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • prof. dr hab. Tadeusz KUCZUMOW – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

 • prof. dr hab. Piotr LICZBERSKI – Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,

 • prof. dr hab. Marian NOWAK - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w zastępstwie prof. dr. hab. Longina Rybińskiego – Dziekana Wydziału,

 • prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,

 • prof. dr hab. Maciej SABLIK – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,

 • prof. dr hab. Krzysztof STEMPAK – Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,

 • prof. dr hab. Paweł STRZELECKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

 • prof. dr hab. Marcin STUDNIARSKI – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

 • prof. dr hab. Zbigniew SZAFRANIEC – przedstawiciel Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, w zastępstwie prof. dr. hab. Tomasza Szarka - Dyrektora Instytutu,

 • prof. dr hab. Vsevolod VLADIMIROV- Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

 • prof. dr hab. Witold WNUK – Prodziekan ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w zastępstwie prof. dr. hab. Jerzego Kaczorowskiego – Dziekana Wydziału,

 • prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście

 • prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 • prof. dr hab. Stefan JACKOWSKI – członek Komisji Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych ds. Nauk Ścisłych i Inżynierskich,

 • prof. dr hab. Krzysztof DIKS – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki w obszarze Nauk Ścisłych, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

 • prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ – Zastępca Dyrektora IMPAN ds. Naukowych,

 • dr hab. Joanna RENCŁAWOWICZ – Zastępca Dyrektora IMPAN ds. Ogólnych.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek