JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Siódme spotkanie - 3 grudnia 2010

Program:

 1. Wystąpienie Prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 2. Zmiany prawa dotyczące nauki i jej finansowania, w szczególności:
  1. Projekt Ustawy "o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym ...", obecnie w podkomisji sejmowej ds. nauki i szkolnictwa wyższego,
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej z dnia 5 listopada 2010 roku. Sprawa podstawowego miejsca pracy.
 3. Wybór gospodarza Kongresu Młodych Matematyków w 2012 roku.
 4. Sprawy Konsorcjum KDDM:
  1. przedstawienie historii i działalności CB (S. Janeczko),
  2. wstępne sprawozdanie finansowe z działalności CB w 2010 i plan na 2011roku (F. Przytycki),
  3. Informacje o pracach Zarządu Konsorcjum (M. Lemańczyk).
 5. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Nauk Matematycznych PRoM na lata  2012 - 2016 (M. Karoński). Dyskusja.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Piotr Biler – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr,
 • prof. dr hab. Andrzej Cegielski – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonógorskiego,
 • prof. dr hab. Roman Ger – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Irmina Herburt – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – członek Zarządu Konsorcjum KDDM,
 • prof. dr hab. Marek Jarnicki – z-ca prezesa Zarządu Konsorcjum KDDM,
 • prof. dr hab. Beata Konikowska – Z-ca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Podstaw Informatyki PAN, w zastępstwie prof. dr. hab. Jacka Koronackiego Dyrektore IPI PAN,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS Lublin,
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk – Prezes Zarządu Konsorcjum KDDM,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań,
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Witold Rosicki - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Rozkosz – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
 • prof. dr hab. Maciej Sablik – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Roman Srzednicki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Paweł Walczak – Członek Zarządu Konsorcjum KDDM.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Adam Jakubowski – Członek Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. Michał Karoński – Członek Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. Łukasz Stettner, Dr hab. Teresa Regińska – członkowie Dyrekcji IMPAN,
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek