JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Trzecie spotkanie - 4 kwietnia 2008

Program:

 1. Informacja o zwiększeniu dotacji statutowej o środki na program CB-MAT; dyskusja nad uaktualnieniem programu CB-MAT.
 2. Przedstawienie obecnych kosztów działalności Centrum Banacha; Dyskusja nad sposobem zarządzania Centrum Banacha, w tym programem CB-MAT, obejmująca m.in. następujące zagadnienia:
  1. stworzenie Rady Programowej programu CB-MAT, która ma działać obok Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Banacha;
  2. rola Przewodniczącego Rady Programowej programu CB-MAT - Koordynatora Naukowego Programu.
 3. Dyskusja nad sposobem korzystania ze środków finansowych Centrum Banacha.
 4. Rola Ośrodka konferencyjnego IMPAN w Będlewie, głównego obok siedziby IMPAN w Warszawie miejsca spotkań naukowych organizowanych w ramach Centrum Banacha.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Cegielski – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Marek Jarnicki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS Lublin,
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
 • prof. dr hab. Zbigniew Lonc – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań,
 • prof. dr hab. Zbigniew Olszak – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. Tomasz Rolski – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. Maciej Sablik – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula – MNiSW,
 • prof. dr hab. Michał Karoński – Przewodniczący Zespołu Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych MNiSW,
 • prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki –Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, Prof. dr hab. Łukasz Stettner, Doc. dr hab. Teresa Regińska- członkowie Dyrekcji IMPAN,
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski - sekretarz naukowy Centrum Banacha.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek