JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Piętnaste spotkanie - 14 grudnia 2018

Program:

  1. Informacje o szkołach doktorskich (wystąpienie prof.  Jarosława Wiśniewskiego z Wydziału MIM UW).
  2. Dyskusja o czasopismach naukowych.
  3. Prezentacja działalności Centrum Banacha (wystąpienie prof. Adama Skalskiego, IM PAN).
  4. Sprawozdanie z Kongresu Młodych Matematyków w Lublinie i wybór organizatora Kongresu w roku 2020.
  5. Przedstawienie projektu OZwRCIN i możliwości digitalizacji zasobów naukowych (wystąpienie p. Doroty Czarnockiej-Cieciury – Kierownika Centralnej Biblioteki Matematycznej oraz Koordynatora projektu).
  6. Inne bieżące sprawy.

Obecni członkowie Kolegium:

prof. dr hab. Mariusz BIENIEK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Wojciech DOMITRZ - Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

prof. dr hab. Tomasz JURDZIŃSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

prof. dr hab. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK - Prodziekan ds. Finansowych i Ogólnych Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, w zastępstwie prof. dr. hab. Krzysztofa Stempaka – Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Piotr LICZBERSKI - Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,

prof. dr hab. Mariusz MICHTA - Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w zastępstwie dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ – Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Piotr OPROCHA - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w zastępstwie dr. hab. Vsevoloda Vladimirova, prof. nadzw. – Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Sławomir RYBICKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Maciej SABLIK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,

prof. dr hab. Łukasz STETTNER - Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,

prof. dr hab. Paweł STRZELECKI - Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Marcin STUDNIARSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

prof. dr hab. Tomasz SZAREK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,

prof. dr hab. Witold WNUK - Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w zastępstwie prof. dr. hab. Jerzego Kaczorowskiego - Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście

prof. Jarosław WIŚNIEWSKI, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

dr hab. Tomasz ADAMOWICZ – Kierownik Studiów Doktoranckich IM PAN,

prof. Feliks PRZYTYCKI, IM PAN,

prof. Stanisław JANECZKO, IM PAN,

Dorota CZARNOCKA-CIECIURA – Kierownik Centralnej Biblioteki Matematycznej oraz Koordynator projektu OZwRCIN,

dr hab. Adam SKALSKI, prof. nadzw. IM PAN; Renata PODGÓRSKA-ZAJĄC -  członkowie Dyrekcji IM PAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek