JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Ósme spotkanie - 9 grudnia 2011

Program:

 1. Okresowe stanowiska badawcze w IMPAN, wspólne stanowiska, wymiana.
 2. Działalnosc Centrum Banacha. Konsorcjum KDDM.
 3. Informacja o programie KNOW.
 4. Sprawy Kongresu Młodych Matematyków, Gdańsk 2012.
 5. Sprawozdanie z działalnosci Polskiego Konsorcjum Narodowego „Mathematical Reviews” w latach 2010 – 2011 (A. Rozkosz).
 6. Informacja o przygotowaniach do Europejskiego Kongresu Matematycznego w Krakowie (S. Jackowski).

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanislaw BETLEY – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
 • prof. dr hab. Andrzej CEGIELSKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Armen EDIGARIAN – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 • prof. dr hab. Roman GER – Dyrektor Instytutu Matematyki US,
 • prof. dr hab. Irmina HERBURT – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Tadeusz KRASIŃSKI – Członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, w zastępstwie prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka - Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ,
 • prof. dr hab. Tadeusz KUCZUMÓW – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS,
 • prof. dr hab. Romuald LENCZEWSKI – Z-ca Dyrektora ds. nauki Instytutu Matematyki i Informatyki PWr, w zastępstwie prof. dr. hab. Krzysztofa Kołodziejczyka - Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki PWr,
 • prof. dr hab. MAREK NAWROCKI – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Ludomir NEWELSKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr, w zastępstwie prof. dr. hab. Piotra Bilera - Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr,
 • prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN,
 • prof. dr hab. Witold ROSICKI – Dyrektor Instytutu Matematyki UGd,
 • prof. dr hab. Andrzej ROZKOSZ – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,
 • prof. dr hab. Maciej SABLIK – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Stefan JACKOWSKI – Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • prof. dr hab. Jacek KORONACKI – Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • prof. dr hab. Stanisław JANECZKO, prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ, prof. dr hab. Teresa REGIŃSKA, prof. dr hab. Łukasz STETTNER - członkowie Dyrekcji IMPAN.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek