JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Czwarte spotkanie - 15 grudnia 2008

Program:

 1. Wystąpienie Prof. Z. Marciniaka - Podsekretarza Stanu w MEN.
 2. Sprawa organizacji Kongresu Młodych Matematyków Polskich.
 3. Przyjęcie zasad funkcjonowania Konsorcjum KDDM wspierającego działalność Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Irmina Herburt – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS Lublin,
 • prof. dr hab. Romuald Lenczewski – Z-ca Dyrektora ds. nauki Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej w zastępstwie Dyrektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kołodziejczyka,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM Poznań,
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak – Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Krzysztof Przesławski – Prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w zastępstwie Dziekana prof. dr. hab. Andrzeja Cegielskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Rozkosz – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
 • prof. dr hab. Maciej Sablik – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Roman Srzednicki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Jacek Świątkowski – Z-ca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w zastępstwie Prof. dr hab. Piotra Bilera – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Adam Jakubowski – Członek Rady Nauki w MN i SW,
 • prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki – Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w MEN,
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Łukasz Stettner, doc. dr hab. Teresa Regińska – członkowie Dyrekcji IMPAN,
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski – sekretarz naukowy Centrum Banacha.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek