JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Pierwsze spotkanie - 20 października 2006

Program:

 • 1. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MNiSW, prof. dr. hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego.
 • 2. Omówienie roli Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha w intensyfikacji badań naukowych w Polsce.
 • 3. Omówienie strategicznych koncepcji rozwoju matematyki, najnowszych technologii i metod matematycznych w integracji z priorytetami współczesnej nauki.

Obecni członkowie Kolegium:

 • prof. dr hab. Stanisław Betley – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – Dyrektor IM PAN,
 • prof. dr hab. Marek Jarnicki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UMCS,
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,
 • prof. dr hab. Zbigniew Lonc – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja – Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZg,
 • prof. dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Zbigniew Olszak – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki PWr,
 • prof. dr hab. Maciej Sablik – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ,
 • prof. dr hab. Andrzej Sładek – Dyrektor Instytutu Matematyki UŚ,
 • prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan Wydziału Matematyki UŁ.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerestwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
 • prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski i Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk – reprezentujący Radę Naukową Centrum Banacha,
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski – Sekretarz Naukowy Centrum Banacha,
 • prof. dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Feliks Przytycki, doc. dr hab. Teresa Regińska – członkowie Dyrekcji IM PAN.

Prezentacja

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek