JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Dziesiąte spotkanie - 17 grudnia 2013

Program:

 1. Sprawy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 16 lipca 2013; w tym: sprawy przepisów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora.
 2. Informacja o działalności Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) – KNOW. Dyskusja o jego roli w środowisku matematycznym w Polsce.
 3. Sprawy związane z kategoryzacją jednostek naukowych planowaną na wiosnę 2013 r.
 4. Sprawy związane z kategoryzacją jednostek naukowych w 2013 r.
 5. Rozmowa o programie Horyzont 2020 i wykorzystaniu środków związanych z tym programem przez środowisko matematyczne (w tym: możliwość kontynuacji ŚSDNM).
 6. Działalność Centrum Banacha. Konsorcjum KDDM.
 7. Informacja o przygotowaniach Kongresu Młodych Matematyków, Zielona Góra, wrzesień 2014. 

Obecni członkowie Kolegium: 

 • dr hab. Dariusz BURACZEWSKI – prof. nadzw. UWr – Prodziekan ds. Ogólnych Wydz. Matematyki i Informatyki UWr, w zastępstwie prof. dr hab. Piotra BILERA – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr,
 • prof. dr hab. Paweł DOMAŃSKI – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, w zastępstwie prof. dr. hab. Jerzego KACZOROWSKIEGO – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu,
 • dr hab. Krzysztof FRĄCZEK – prof. UMK – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, w zastępstwie prof. dr. hab. Sławomira RYBICKIEGO- Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu,
 • prof. dr hab. Irmina HERBURT – Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • dr hab. Dariusz IDCZAK – prof.nadzw. UŁ – Prodziekan ds. Ekonomicznych Wydz. Matematyki i Informatyki UŁ, w zastępstwie prof. dr. hab. Ryszarda PAWLAKA – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ,
 • prof. dr hab. Tadeusz KUCZUMOW – Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie,
 • prof. dr hab. Marian NOWAK – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor IM PAN,
 • prof. dr hab. Longin RYBIŃSKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Maciej SABLIK – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej SZCZEPAŃSKI – Dyrektor Instytutu Matematyki UG,
 • prof. dr hab. Andrzej TARLECKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW,
 • prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK – Prodziekan ds. Badań i Współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, w zastępstwie prof. dr. hab. Armena EDIGARIANA – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ .

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Stanisław JANECZKO – Z-ca Dyrektora ds. Centrum Banacha, IM PAN,
 • prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IM PAN,
 • prof. dr hab. inz. Jacek KORONACKI – Dyrektor IPI PAN,
 • prof. dr hab. inz. Józef LUBACZ – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prof. dr hab. Wacław MARZANTOWICZ – Wydział Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Łukasz STETTNER – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IM PAN,
 • prof. dr hab. Paweł STRZELECKI – Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej Wydz. MIM UW.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek