JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Jedenaste spotkanie - 12 grudnia 2014

Program:

 1. Informacja o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (referuje Wiceprzewodniczący Rady prof. dr hab. Zbigniew Marciniak).
 2. Zmiany w polskiej oświacie - edukacja matematyczna (wystąpienie prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, dyskusja).
 3. Informacja o działalności Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) - KNOW.
 4. Informacja o przebiegu Kongresu Młodych Matematyków, Zielona Góra, wrzesień 2014 (referuje prof. Longin Rybiński).
 5. Propozycje dotyczące Kongresu w 2016 roku.
 6. Dyskusja o mobilności matematyków.
 7. Działalność Centrum Banacha. Konsorcjum KDDM.
 8. Inne bieżące sprawy. 

Obecni członkowie Kolegium: 

 • dr inż. Krzysztof BRYŚ – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, w zastępstwie prof. ndzw. dr. hab. Irminy Herburt - Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
 • prof. dr hab. Sławomir CYNK – Wydział Matematyki i Informatyki UJ, w zastępstwie Prof. Armena EDIGARIANA – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 • prof. UG, dr hab. Tomasz CZŁAPIŃSKI – Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Matematyki UG, w zastępstwie prof. dr hab. Andrzeja SZCZEPAŃSKIEGO - Dyrektora Instytutu UG,
 • prof. dr hab. Krzysztof FRĄCZEK – Prodziekan ds. Naukowych UMK, w zastępstwie prof. dr. hab. Sławomira RYBICKIEGO – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,
 • dr hab. Dariusz IDCZAK – Prodziekan ds. Ekonomicznych UŁ, w zastępstwie prof. dr. hab. Ryszarda PAWLAKA – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ,
 • prof. dr hab. Jerzy KACZOROWSKI – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
 • prof. dr hab. Tadeusz KUCZUMOW – Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS,
 • prof. dr hab. Ludomir NEWELSKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr, w zastępstwie prof. dr. hab. Piotra BILERA - Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr,
 • prof. dr hab. Marian NOWAK – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI – Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN,
 • prof. dr hab. Longin RYBIŃSKI – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
 • prof. dr hab. Maciej SABLIK – Dyrektor Instytutu Matematyki UŚ,
 • prof. dr hab. Paweł STRZELECKI – Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW , w zastępstwie prof. dr. hab. Andrzeja TARLECKIEGO – Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prof. dr hab. Stanisław JANECZKO – Pełnomocnik Dyrektora ds. Centrum Banacha,
 • prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IM PAN,
 • dr Joanna RENCŁAWOWICZ – Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych IM PAN.

Zdjęcia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek